Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Warszawa - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Warszawa

Województwo: mazowieckie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 13 809 578 246,00 złotych
- w tym majątkowe: 2 350 000 000,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 26 237 266,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 2200

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 1390


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 336

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 1 726 581

Liczba uprawnionych do głosowania: 1 345 374

Informacja na temat głosowania:
Przez 11 dni, między 20 a 30 czerwca trwać będzie głosowanie w budżecie partycypacyjnym. Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos w wybranej dzielnicy na projekty, które są jego zdaniem najbardziej potrzebne!

Liczba oddanych wszystkich głosów: 166 893


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2016 - Miasto Warszawa
2017 - Miasto Warszawa