Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Powiat Wągrowiecki - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Powiat Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: powiat

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 78 531 153,00 złotych
- w tym majątkowe: 8 694 074,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 500 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 5

Zasady wyboru projektów:
Projekt na który mieszkańcy oddali największą ilość głosów jest opiniowany przez członka zarządu powiatu oraz po jednym przedstawicielu z każdego klubu zasiadającego w Radzie Powiatu.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 69 799

Liczba uprawnionych do głosowania: 54 272

Informacja na temat głosowania:
Głosowanie odbywało się w dniach 1-15.10.2014 r. Urny do głosowania były umieszczone w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu oraz w siedmiu Urzędach Miast/Gmin powiatu. Prawo do głosowania mają osoby posiadający czynne prawo wyborcze, mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego, a także nie będący mieszkańcami powiatu, posiadający czynne prawo wyborcze uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 7 529


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Powiat Wągrowiecki