Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Wągrowiec - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Wągrowiec

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 78 806 732,00 złotych
- w tym majątkowe: 15 594 890,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 300 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 9

Zasady wyboru projektów:
Kwota przeznaczona na BO 2015 r. to 300.000,00 zł z możliwością zwiększenia go o 20%. Projekty poddane pod głosowanie przeszły dwa etapy analizy : pierwszy etap to analiza formalno-prawna, która polegała na sprawdzeniu zgodności złożonych projektów z wymogami określonymi w regulaminie i została przeprowadzona przez trzyosobową komisję złożoną z pracowników Urzędu Miejskiego i etap drugi: analiza merytoryczna, która poległa na ocenie projektów pod względem następujących kryteriów : znaczenia społecznego, atrakcyjności projektu, kosztów utrzymania efektów zrealizowanego projektu w latach kolejnych , gospodarności i celowości oraz możliwości realizacji projektu za kwotę wskazaną we wniosku. Analizę merytoryczną przeprowadził Zespół ds. Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego, który został powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 2

Opis wybranych do realizacji projektów:
W Wągrowcu wygrały dwa projekty: 1. Wągrowiecki Festiwal Biegowy z szacowanym kosztem realizacji 39.944,00. 2. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Parku 600-lecia z szacowanym kosztem realizacji 299.970,43.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 25 182

Liczba uprawnionych do głosowania: 19 896

Informacja na temat głosowania:
Głosowanie odbyło się w terminie od 01.08.2014 do 19.09.2014. Głosować mogli tylko mieszkańcy Wągrowca. Głosowanie odbywało się na specjalnych kartach, które poprawnie wypełnione i podpisane należało wrzucić do urny wystawionej w hollu Urzędu Miejskiego albo należało przesłać listem na adres Urzędu Miejskiego.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 5 562