Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Bielsko-Biała - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 3 750 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 79

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Opis zgłoszonych projektów:
Zgłoszono 79 projektów, które są poddane weryfikacji merytorycznej i formalnej. Zestawienie projektów osiedlowych wraz z opisem, zestawienie projektów ogólnomiejskich wraz z opisem.

Zasady wyboru projektów:
Decydują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim lub on-line.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 173 575

Liczba uprawnionych do głosowania: 138 243

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Jest podział na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe / dzielnicowe. Przewidziano odpowiednio - 1.500.000 zł na ogólnomiejskie i 2.250.000 na dzielnicowe. Zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji nie przekracza 500.000 zł brutto, dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla. Zadaniem o charakterze lokalnym / osiedlowym jest projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców jednego Osiedla. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu lokalnego nie może przekroczyć 75.000 zł brutto. Propozycja zgłoszonego zadania lokalnego, którego szacunkowy koszt, po analizie merytorycznej przekroczy 75.000 zł, zostanie przekwalifikowana na zadanie o charakterze ogólnomiejskim o ile szacunkowy koszt realizacji zadania nie przekracza 500.000,00 zł i dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Bielsko-Biała
2016 - Miasto Bielsko-Biała