Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Włocławek - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Włocławek

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 597 998 310,00 złotych
- w tym majątkowe: 104 754 489,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Włocławek - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 131

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Opis zgłoszonych projektów:
Z analizy propozycji, które spłynęły w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) na rok 2015 wynika, że mieszkańcy Włocławka chcą kolejnych miejsc rekreacji. W przesłanych do Urzędu Miasta formularzach znalazły się m.in. pomysły budowy odkrytych basenów, ścianki wspinaczkowej czy zakupu rowerów wodnych z silnikiem. Rozwój infrastruktury, dzięki której można aktywnie spędzić wolny czas, to wspólny mianownik większości propozycji, które składali włocławianie w trybie BO w ostatnich latach. Potwierdzają to zadania, które w minionych edycjach budżetu zdobyły największą liczbę głosów: budowa skateparku (budżet obywatelski na rok 2013) oraz boiska sportowego przy ulicy Bartnickiej (budżet obywatelski na rok 2014).

Zasady wyboru projektów:
Weryfikacji pod względem formalnym, prawnym, kosztorysowym, zgłoszeń dokonała Komisja Weryfikacyjna, powołana odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 29


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 114 612

Liczba uprawnionych do głosowania: 92 953

Informacja na temat głosowania:
Głosować mógł każdy mieszkaniec Włocławka. Głosować można było na trzy sposoby: - za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronie http://www.wloclawek.pl/aktualnosci/12756_55243.html, - poprzez wrzucenie do urn wystawionych w siedzibach Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku, ul. Kościuszki oraz ul. 3 Maja wypełnionej karty do głosowania, dostępnej na stronie: http://www.wloclawek.pl/aktualnosci/12756_55082.html bądź poprzez przesłanie zeskanowanej, wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres prasa@um.wloclawek.pl.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Harmonogram:
1. Termin zgłaszania projektów: do 20.10. 2014 r. 2. Weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie listy projektów: 25.10. 2014 r. 3. Głosowanie: od 25.10.2014 do 10. 11.2014 4. Ogłoszenie wyników głosowania: 12.11.2014

Liczba oddanych wszystkich głosów: 27 000


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Włocławek
2013 - Miasto Włocławek