Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Wrocław - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 3 859 820 045,00 złotych
- w tym majątkowe: 781 507 825,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Wrocław - kliknij i przejdź

Kwota: 20 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 481

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 314

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Kwota maksymalna na projekt to w roku 2014 - 1,5 mln PLN. Projekt mógł dotyczyć wyłącznie zagadnień inwestycyjnych lub remontowych ale musiał być zlokalizowany na gruncie miejskim lub dotyczyć obiekty będącego własnością miasta. Wpływ na wybór projektów maja wyłącznie mieszkańcy w formie głosowania w ramach konsultacji ogólnomiejskich zarządzonych przez Radę Miasta. Te projekty, które zostaną wybrane przez mieszkańców, mają być zrealizowane w kolejnym roku. W wypadku Wrocławia głosowanie odbyło się pod koniec września 2014 r. a realizacja wybranych przez mieszkańców projektów będzie w roku 2015. Urzędnicy dokonują wcześniej jedynie oceny formalnoprawnej wszystkich projektów oraz sprawdzają czy ich realizacja zmieści się w maksymalnej kwocie na jeden projekt - czyli 1,5 mln PLN.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 89


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 632 432

Liczba uprawnionych do głosowania: 500 854

Informacja na temat głosowania:
Głosować mogły wyłącznie osoby pełnoletnie. Głosowanie odbyło się w formie elektronicznej i papierowej. Głosów w formie papierowej było ok. 20 tys

Informacja na temat podziału terytorialnego:
We Wrocławiu nie istnieje podział terytorialny, ale są 3 progi kwotowe: projekty małe do 100 tys PLN; projekty średnie do 500 tys. PLN i projekty duże do 1,5 mln PLN. Maksymalna kwota na jeden projekt to 1,5 mln PLN. Na każdym progu kwotowym były zapisane odpowiednie kwoty i tak: projekty małe - 5 mln PLN; projekty średnie - 8 mln PLN; projekty duże 7 mln PLN

Harmonogram:
01 - 03.2014 składanie projektów 03 - 05. 2014 opiniowanie złożonych projektów 06 - 07. 2014 konsultacje z liderami i składanie poprawionych projektów 08 - 09. 2014 - ponowna weryfkacja poprawionych projektów 15.09 - 29.09.2014 głosowanie na projekty do realizacji 07.10.2014 - podanie wyników głosowania 10.2014 - 12.2015 - realizacja projektów

Liczba oddanych wszystkich głosów: 153 000


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Wrocław
2016 - Miasto Wrocław