Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Zduńska Wola - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Zduńska Wola

Województwo: łódzkie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 117 818 688,00 złotych
- w tym majątkowe: 23 197 937,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Zduńska Wola - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 27

Zasady wyboru projektów:
Inwestycje: 800.000 zł, Wydarzenia 200.000 zł. Wpływ na wybór, kto wybiera do głosowania projekty zgłoszone przez mieszkańców): o wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania jawnego uprawnieni mieszkańcy Miasta, za sporządzenie ostatecznej listy zadań zakwalifikowanych do głosowania odpowiada Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 9


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 43 501

Liczba uprawnionych do głosowania: 34 843

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Brak podziału terytorialnego.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 16 120


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Zduńska Wola
2016 - Miasto Zduńska Wola