Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Gorlice - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Gorlice

Województwo: małopolskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 84 913 907,00 złotych
- w tym majątkowe: 19 645 190,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 780 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 28 375

Liczba uprawnionych do głosowania: 23 717

Informacja na temat podziału terytorialnego:
300 tys. złotych przeznaczono na wykonanie projektu bądź projektów ogólnomiejskich, natomiast 480 tys. złotych posłuży realizacji zadań na poszczególnych osiedlach. Każde osiedle dysponować będzie więc kwotą 40 tys. złotych.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Gorlice