Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Stary Sącz - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Stary Sącz

Województwo: małopolskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 83 263 530,00 złotych
- w tym majątkowe: 20 785 900,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Stary Sącz - kliknij i przejdź

Kwota: 400 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 24


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 23 386

Liczba uprawnionych do głosowania: 18 129

Informacja na temat głosowania:
Weryfikacja prawa do głosowania będzie się opierała o numer PESEL, jednak tym razem zostaną Państwo dodatkowo poproszeni o podanie numeru telefonu komórkowego, na który wysłane zostanie hasło jednorazowe. Na pojedynczy numer telefonu może zostać wysłane maksymalnie 5 haseł jednorazowych. Głosować będą mogli wszyscy mieszkańcy od 15 roku życia.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty: 60 000 złotych w przypadku projektu infrastrukturalnego lub 25 000 złotych w przypadku projektu "miękkiego". Suma kosztów realizacji projektów wybranych do realizacji na terenie jednego sołectwa lub osiedla nie może przekraczać kwoty 60 000 złotych.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto i Gmina Stary Sącz