Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Gmina Czerwonak - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Gmina Czerwonak

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: gmina wiejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Gmina Czerwonak - kliknij i przejdź

Kwota: 900 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 22

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 15

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 26 780

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 650

Informacja na temat głosowania:
Maksymalnie 30 projektów zostanie rekomendowanych przez Zespół Opiniujący do głosowania powszechnego. Rekomendowane projekty zostaną zaprezentowane 27 czerwca podczas Dni Gminy Czerwonak. Głosowanie mieszkańców nad wybranymi projektami rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 14 września br. Głosowanie polegać będzie na wskazaniu trzech projektów na karcie do głosowania oraz podaniu swojego imienia, i nazwiska. Głosowanie odbywać się będzie w wybranych punktach na terenie gminy oraz przez Internet. Kto będzie mógł głosować? Wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 15 lat.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Gmina Czerwonak