Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Śrem - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Śrem

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 500 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Projekty mogą zgłaszać wyłącznie osoby fizyczne, które zamieszkują gminę Śrem i mają przynajmniej 16 lat. Zadanie będzie realizować gmina, powierzając realizację innym podmiotom, w tym stowarzyszeniom.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 41 376

Liczba uprawnionych do głosowania: 32 450

Informacja na temat podziału terytorialnego:
125 000 zł - na projekty o charakterze lokalnym dla obszaru wiejskiego, 125 000 zł - na projekty o charakterze lokalnym dla obszaru miejskiego, 250 000 zł - na projekty o charakterze ogólnogminnym.