Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Nowy Sącz - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Nowy Sącz

Województwo: małopolskie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Nowy Sącz - kliknij i przejdź

Kwota: 2 000 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Zadania publiczne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć: - wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, - działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, - wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Projekty zadań publicznych do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 18 lat. Do formularza zgłoszenia projektu zadania wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Nowego Sącza, którzy ukończyli 18 rok życia.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 83 904

Liczba uprawnionych do głosowania: 66 797