Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Radomsko - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Radomsko

Województwo: łódzkie

Kategoria: gmina miejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Radomsko - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać projektodawca, który zbierze podpisy z poparciem projektu od co najmniej 30 osób – mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i którzy w momencie składania projektu ukończyli 16 lat.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 47 615

Liczba uprawnionych do głosowania: 39 104

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Miasto podzielono na 4 obszary – są to dawne 4 okręgi wyborcze. W każdym wysokość budżetu wynosi 250 000 zł.