Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Województwo: mazowieckie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 144 496 972,00 złotych
- w tym majątkowe: 38 563 420,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - kliknij i przejdź

Kwota: 500 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 42

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Opis zgłoszonych projektów:
Złożone wnioski można podzielić na 3 kategorie: 6 wniosków na kwotę prawie pół miliona zł dotyczy kultury i wydarzeń.,13 - wycenionych przez nowodworzan na prawie 2 mln - dot. infrastruktury, komunikacji, estetyki i bezpieczeństwa. Najwięcej, bo aż 23 wnioski (ponad połowa) dotyczyło szeroko pojętej rekreacji i sportu. Na place zabaw, siłownie zewnętrzne itp. mieszkańcy chcieliby wydać ponad 8 mln.

Zasady wyboru projektów:
Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia i są zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim. Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos tylko raz, tylko na jedno zadanie.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 28 329

Liczba uprawnionych do głosowania: 22 058