Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Gliwice - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Gliwice

Województwo: śląskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 1 580 616 527,00 złotych
- w tym majątkowe: 8 541 235 177,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Gliwice - kliknij i przejdź

Kwota: 2 500 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 36

Zasady wyboru projektów:
Propozycje zadań do realizacji podzielono na trzy kategorie. Każdej przyporządkowano określony limit finansowy: dla zadań inwestycyjnych – 1 500 000 zł, dla zadań remontowych – 800 000 zł, a dla zadań bieżących – 200 000 zł.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 5

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 185 196

Liczba uprawnionych do głosowania: 147 464

Liczba oddanych wszystkich głosów: 6 269

Liczba oddanych głosów ważnych: 6 269