Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Świdnik - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Świdnik

Województwo: lubelskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Świdnik - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Przewidywany koszt brutto realizacji jednego projektu powinien mieścić się w kwocie do 150.000zł.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 40 187

Liczba uprawnionych do głosowania: 32 883

Informacja na temat głosowania:
Wyboru projektów dokonują mieszkańcy Gminy Miejskiej Świdnik, którzy ukończyli 16 lat życia, w głosowaniu jawnym – imiennym na karcie do głosowania.