Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Cieszyn - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Cieszyn

Województwo: śląskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 115 273 691,00 złotych
- w tym majątkowe: 36 233 901,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 300 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 33

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Maksymalną wartość pojedynczego projektu realizowanego w ramach Budżetu obywatelskiego określa się na kwotę 50.000 zł.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 35 872

Liczba uprawnionych do głosowania: 28 432


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Cieszyn