Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Tarnów - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Tarnów

Województwo: małopolskie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Tarnów - kliknij i przejdź

Kwota: 4 000 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 112 026

Liczba uprawnionych do głosowania: 92 870

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Kwota budżetu obywatelskiego składa się: - w 40% z wydatków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, - w 60 % z wydatków przeznaczonych na projekty osiedlowe. Kwota, o której mowa wyżej przeznaczona na sfinansowanie wydatków na projekty osiedlowe składa się: - z kwoty stałej wynoszącej 50.000 zł dla każdego osiedla, - z kwoty, o której mowa wyżej pomniejszonej o kwotę z pkt 1, która będzie podlegała proporcjonalnemu podziałowi według ilości mieszańców zamieszkujących na terenie osiedli według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Tarnów
2013 - Miasto Tarnów
2014 - Miasto Tarnów