Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Głogów - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Głogów

Województwo: dolnośląskie

Kategoria: gmina miejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 2 500 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 68 910

Liczba uprawnionych do głosowania: 55 033

Informacja na temat głosowania:
Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2016 w Głogowie" musi być poparta przez grupę co najmniej 30 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie Gminy nie może przekroczyć kwoty 200.000,- złotych brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000,- złotych brutto.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Głogów