Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Kętrzyn - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Kętrzyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Kategoria: gmina miejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Kętrzyn - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł. Do zgłaszania projektów uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Kętrzyna, którzy w momencie wypełniania wniosku mają ukończone 16 lat i wniosek ten uzyskał poparcie co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 28 022

Liczba uprawnionych do głosowania: 23 019