Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Koszalin - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 495 825 700,00 złotych
- w tym majątkowe: 67 864 415,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Koszalin - kliknij i przejdź

Kwota: 1 500 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Do zadań Rady Budżetu Obywatelskiego należy: 1) ocena merytoryczna projektów składanych w ramach budżetu obywatelskiego; 2) wybór do dziesięciu projektów w kategorii projektów o wartości do 50 000,00 złotych, które umieszczone zostaną w ankiecie konsultacyjnej i poddane pod głosowanie mieszkańców Koszalina; 3) wybór do dziesięciu projektów w kategorii projektów o wartości od 50000,00 złotych do 500 000,00 złotych, które zostaną umieszczone w ankiecie do głosowania i poddane pod głosowanie mieszkańców Koszalina.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 109 181

Liczba uprawnionych do głosowania: 86 561

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Nie. Złożone projekty podzielone zostaną na dwie kategorie ze względu na wartość: 1) o wartości do 50.000 złotych 2) o wartości od 50.000 do 500.000,00 złotych.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Koszalin
2014 - Miasto Koszalin