Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Kościerzyna - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Kościerzyna

Województwo: pomorskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 78 051 340,00 złotych
- w tym majątkowe: 14 179 556,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 420 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej 20.000 zł brutto.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 23 718

Liczba uprawnionych do głosowania: 18 273

Informacja na temat głosowania:
Głosujący może wybrać od 1 do 3 projektów znajdujących się na LIŚCIE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM swojego okręgu wyborczego.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Tak. Zgodnie z okręgami wyborczymi


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Kościerzyna
2014 - Miasto Kościerzyna