Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Kórnik - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Kórnik

Województwo: wielkopolskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Kórnik - kliknij i przejdź

Kwota: 700 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 23 286

Liczba uprawnionych do głosowania: 17 109

Informacja na temat głosowania:
Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach BOGK 2016 może zgłosić osoba fizyczna, która na dzień złożenia wniosku ukończyła 18 lat i jest na stałe zamieszkała na terenie Gminy Kórnik lub wpisana do rejestru wyborców.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Projekty zadań inwestycyjno-remontowych - koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 000 zł. Projekty zadań innych (tzw. miękkich) - koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 70 000 zł.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto i Gmina Kórnik
2014 - Miasto i Gmina Kórnik