Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Marki - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Marki

Województwo: mazowieckie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 94 514 300,00 złotych
- w tym majątkowe: 10 638 348,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Marki - kliknij i przejdź

Kwota: 600 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 29

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 24

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Propozycja zadania musi zostać poparta podpisami co najmniej 25 mieszkańców Marek, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie udzielające poparcia muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 29 212

Liczba uprawnionych do głosowania: 21 023

Informacja na temat głosowania:
Aby oddać głos należy wypełnić kartę do głosowania, wskazując nie więcej niż 3 projekty. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek, który w momencie głosowania ma ukończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Maksymalny koszt proponowanego zadania nie może być wyższy niż 150.000 złotych.