Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Nowy Targ - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Nowy Targ

Województwo: małopolskie

Kategoria: gmina miejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 99 500 000,00 złotych
- w tym majątkowe: 18 353 992,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Nowy Targ - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 37

Zasady wyboru projektów:
Projekt zadania do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w roku budżetowym 2016 może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Nowy Targ, który najpóźniej w dniu złożenia wniosku o realizację zadania ukończył 16 lat, pod warunkiem uzyskania poparcia uprawnionych do składania wniosków o realizację zadania: 1) w przypadku zadań w granicach okręgu lokalnego wyrażonego przez co najmniej 30 mieszkańców okręgu, w którym ma być zrealizowane zadanie, 2) w przypadku okręgu ogólnomiejskiego wyrażonego przez co najmniej 50 mieszkańców miasta, Każdy mieszkaniec miasta może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt zadania.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 33 632

Liczba uprawnionych do głosowania: 26 841

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Tak. Miasto podzielone zostało na 4 okręgi oraz projekty ogólnomiejskie.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Nowy Targ