Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Płock - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Płock

Województwo: mazowieckie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 5 000 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 122 671

Liczba uprawnionych do głosowania: 99 810

Informacja na temat głosowania:
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Płocka, który najpóźniej do ostatniego dnia głosowania, czyli 2 października 2015 r., ukończył 16 lat, a także jest ameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Płocka.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
W ramach kwoty wydziela się dwie pule: 1) ogólnomiejską – w wysokości do 800 tys. zł 2) osiedlową – w łącznej wysokości do 4,2 mln zł, podzieloną w równych częściach, tj. do 200 tys. zł , między 21 płockich osiedli


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Płock