Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Pszczyna - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Pszczyna

Województwo: śląskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 148 752 555,00 złotych
- w tym majątkowe: 11 649 020,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Pszczyna - kliknij i przejdź

Kwota: 2 000 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 51 469

Liczba uprawnionych do głosowania: 40 258

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Kwota Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 określona w § 4 podzielona zostanie według następujących proporcji: 1) 5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przeznaczone zostanie na projekty o charakterze ogólnogminnym, z zastrzeżeniem, że jeśli poszczególna jednostka pomocnicza nie wykorzysta swoich środków nie składając żadnej propozycji do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, kwota ta powiększa Pszczyński Budżet Obywatelski 2016 przeznaczony na projekty o charakterze ogólnogminnym. 2) 5% ogólnej Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przeznaczone zostanie na rezerwę Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 na projekty niedoszacowane, z zastrzeżeniem, że doszacowanie poszczególnego projektu nie może przekraczać 10% jego wartości. Środki niewykorzystane zostaną przeznaczone na projekt lub projekty ogólnogminne kolejne wg ilości uzyskanych głosów, możliwe do zrealizowania. 3) 40,5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zostanie podzielone w równych częściach pomiędzy wszystkie jednostki pomocnicze stanowiąc kwotę bazową. 4) 49,5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zostanie podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej jednostki pomocniczej, stanowiąc kwotę na mieszkańca. Przyjmuje się liczbę mieszkańców gminy Pszczyna na podstawie zbioru meldunkowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Pszczynie według stanu na dzień 20 lipca 2015.