Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Radom - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Radom

Województwo: mazowieckie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Radom - kliknij i przejdź

Kwota: 4 800 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Na 1 projekt nie można przeznaczyć więcej niż 600 tys. zł.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 218 161

Liczba uprawnionych do głosowania: 174 354

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Projekty są podzielone ze względu na położenie na 5 obszarów. Wyodrębniony został również obszar Ogólnomiejski, znajdują się w nim projekty, których zasięg wykracza poza 1 obszar. Na każdy z 6 obszarów przekazane zostało 700 000 zł na realizację zwycięskich projektów.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Radom
2014 - Miasto Radom