Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Białystok - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Białystok

Województwo: podlaskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 1 392 422 879,00 złotych
- w tym majątkowe: 242 566 055,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Białystok - kliknij i przejdź

Kwota: 20 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 105

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 101

Opis zgłoszonych projektów:
Białostoczanie przygotowali 45 projektów sportowo-rekreacyjnych, 32 to projekty kulturalne i turystyczne oraz 24 projekty infrastrukturalne.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 295 223

Liczba uprawnionych do głosowania: 228 876

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Na Budżet Obywatelski 2016 przeznaczono 6 mln zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim, 14 mln zł na projekty osiedlowe i 100 tys. zł na realizację kampanii edukacyjno-promocyjnej.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Białystok
2014 - Miasto Białystok