Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Skierniewice - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Skierniewice

Województwo: łódzkie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 202 985 279,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 1 500 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 48 667

Liczba uprawnionych do głosowania: 39 013

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Tak. 500 tys. zł zostanie przeznaczone na projekty o charakterze ogólnomiejskim, a po 250 tys. zł będzie do wykorzystania na cztery rejony miasta.