Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Suwałki - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Suwałki

Województwo: podlaskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2015 roku:


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Suwałki - kliknij i przejdź

Kwota: 2 000 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Do budżetu obywatelskiego można składać wyłącznie projekty inwestycyjne. Projekt może zgłosić osoba stale zamieszkała w Suwałkach, która w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 18 lipca 2015 roku, miała ukończone 16 lat. Możliwe jest także składanie projektów przez organizacje działające na terenie Suwałk.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 69 275

Liczba uprawnionych do głosowania: 54 990

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Wnioski można składać w 2 kategoriach: tzw. duże projekty o wartości 100-700 tys. zł (na te projekty przeznaczone będzie 1,4 mln zł) oraz tzw. małe projekty o wartości do 100 tys. zł (tutaj do podziału jest 600 tys. zł).