Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Szczecin - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Szczecin - kliknij i przejdź

Kwota: 6 000 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 408 113

Liczba uprawnionych do głosowania: 311 358

Informacja na temat głosowania:
Prawo udziału w głosowaniu mają Mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat i którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów: 1) są zameldowani w Szczecinie, 2) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują w Szczecinie, 3) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują i studiują na terenie Szczecina, 4) nie posiadają zameldowana, ale zamieszkują i uczęszczają do szkół na terenie Szczecina. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Cztery budżety po 1,5 mln zł o charakterze dzielnicowym - dzielnica Północ, dzielnica Prawobrzeże, dzielnica Śródmieście, dzielnica Zachód. zgłaszane projekty mogą obejmować tylko zadania inwestycyjne i zgodnie z ustalonym limitem nie mogą być jednostkowo droższe niż 1.350.000 złotych.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Szczecin