Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Toruń - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 1 090 360 000,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Toruń - kliknij i przejdź

Kwota: 6 600 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 170

Pozytywnie zweryfikowano następującą liczbę projektów: 119

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 203 319

Liczba uprawnionych do głosowania: 157 175

Informacja na temat głosowania:
Zgodnie z regulaminem w głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia, który w chwili oddania głosu będzie miał ukończone co najmniej 16 lat. Mieszkaniec to osoba posiadająca swoje centrum życiowe na terenie miasta Torunia, co oznacza, że Toruń stanowi dla niej ośrodek interesów życiowych, w którym przebywa ponad 183 dni w roku, i z którym łączą go zatrudnienie, pobieranie nauki lub prowadzenie działalności.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Tak. W budżecie na rok 2016 zostanie rozdzielone w ten sposób 6,6 mln zł. 70% tej kwoty - czyli 4,62 mln zł zasili pulę projektów lokalnych, pozostałe 30% - czyli 1,98 mln zł trafi do puli ogólnomiejskiej.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Toruń
2014 - Miasto Toruń