Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Tuchów - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Tuchów

Województwo: małopolskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 48 778 340,00 złotych
- w tym majątkowe: 7 323 218,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Tuchów - kliknij i przejdź

Kwota: 200 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 18 162

Liczba uprawnionych do głosowania: 14 210


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto i Gmina Tuchów
2014 - Miasto i Gmina Tuchów