Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Warszawa - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Warszawa

Województwo: mazowieckie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2015 roku:
- wydatki ogółem: 14 867 224 652,00 złotych
- w tym majątkowe: 2 588 935 720,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Warszawa - kliknij i przejdź

Kwota: 51 215 551,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 1 726 581

Liczba uprawnionych do głosowania: 1 345 374

Informacja na temat głosowania:
Przez 11 dni, między 16 a 26 czerwca 2015 r. trwać będzie głosowanie na projekty do budżetu partycypacyjnego. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne! Projekty, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2016 r. Można głosować tylko w jednej dzielnicy, więc ten wybór jest ważny. Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym). W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy bez względu na wiek.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
W Warszawie mieszkańcy współdecydują o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych. Oznacza to, że w sumie w Warszawie odbędzie się 18 budżetów partycypacyjnych! Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców nie będzie mniejsza niż 1-2 % budżetu dzielnicy.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Warszawa
2017 - Miasto Warszawa