Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Bielsko-Biała - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2015 roku:


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 3 750 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 128

Opis zgłoszonych projektów:
W Urzędzie Miejskim zarejestrowano 128 projektów obywatelskich. W tej liczbie mieści się aż 79 projektów osiedlowych oraz 49 projektów ogólnomiejskich. Ostatnie projekty mieszkańcy Bielska-Białej przesyłali w formie elektronicznej tuż przed północą. Najwięcej projektów, tradycyjnie, spłynęło w ostatnich dwóch dniach wyznaczonego terminu.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 173 575

Liczba uprawnionych do głosowania: 138 243

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Tak. Kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim, kwota 2.250.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym. Kwota ta jest rozdzielona w częściach równych, po 75.000 zł na każde Osiedle.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Bielsko-Biała
2014 - Miasto Bielsko-Biała