Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Wieliczka - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto i Gmina Wieliczka

Województwo: małopolskie

Kategoria: gmina miejsko-wiejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto i Gmina Wieliczka - kliknij i przejdź

Kwota: 1 500 000,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 55 448

Liczba uprawnionych do głosowania: 42 350

Informacja na temat głosowania:
Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy Wieliczka zameldowani na pobyt stały lub czasowy, którzy ukończyli 16 lat w głosowaniu poprzez wypełnienie Ankiety.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto i Gmina Wieliczka