Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Wrocław - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Wrocław - kliknij i przejdź

Kwota: 20 000 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 2 milionów zł. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz w zakresie utrzymania, dotyczące mienia gminnego, bądź zlokalizowane na terenach gminnych. Wnioski projektowe nie powinny dotyczyć terenów i infrastruktury nienależącej do Gminy Wrocław. Projekty realizowane w ramach WBO muszą być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 632 432

Liczba uprawnionych do głosowania: 500 854

Informacja na temat głosowania:
Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację projektów WBO 2015 zostanie podzielona na trzy progi kwotowe: - na projekty małe o wartości nieprzekraczającej 150 tys. PLN - na projekty średnie o wartości powyżej 150 tys. PLN do 500 tys. PLN - na projekty duże o wartości powyżej 500 tys. PLN do 2 mln. PLN


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Wrocław
2014 - Miasto Wrocław