Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Zduńska Wola - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Zduńska Wola

Województwo: łódzkie

Kategoria: gmina miejska


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Zduńska Wola - kliknij i przejdź

Kwota: 1 500 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą brać udział wyłącznie uprawnieni mieszkańcy Miasta tj. osoby, które mają ukończone 16 lat, nie są całkowicie ubezwłasnowolnione i zamieszkują na terenie Miasta Zduńska Wola z zamiarem stałego pobytu.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 43 501

Liczba uprawnionych do głosowania: 34 843

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 wynosi 1.500.000 zł, z podziałem na dziedziny: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - 900.000 zł INFRASTRUKTURA MIEJSKA - 500.000 zł WYDARZENIA - 100.000 zł Ustala się maksymalną kwotę dla pojedynczego zadania w obszarze WYDARZENIA: 50.000 zł.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Zduńska Wola
2014 - Miasto Zduńska Wola