Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Warszawa - 2017 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Warszawa

Województwo: mazowieckie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Warszawa - kliknij i przejdź

Kwota: 0,00 złotych


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 1 726 581

Liczba uprawnionych do głosowania: 1 345 374

Informacja na temat głosowania:
Głosować można osobiście przy użyciu karty do głosowania w punktach wyznaczonych przez Zarząd Dzielnicy lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem ESOG. W przypadku mieszkańców mających ze względów zdrowotnych trudności z poruszaniem się, którzy nie posiadają dostępu do Internetu głosować można również poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy w miejscu zamieszkania głosującego, po uprzednim zgłoszeniu Koordynatorowi w dzielnicy w terminie od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 3 czerwca 2016 r. potrzeby głosowania tą drogą. Głosowanie odbywa się poprzez wybór dowolnej liczby projektów z danej listy z zastrzeżeniem, że suma kosztów realizacji wybranych projektów nie może przekraczać określonych kwot.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Tak.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Warszawa
2016 - Miasto Warszawa